Návrhy generálneho advokáta - Warner - 25. októbra 1979. # Regina proti Maurice Donald Henn a John Frederick Ernest Darby. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania House of Lords - Spojené kráľovstvo. # Vec 34/79. Henn a Darby TITJUR