Vec T-484/07: Uznesenie Všeobecného súdu z  11. júla 2012 — Rumunsko/Komisia