Euroopa Kohtu (esimene koda) 10. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas C-491/03 (Hessischer Verwaltungsgerichtshof'i eelotsusetaotlus): Ottomar Hermann versus Stadt Frankfurt am Main (Kaudne maksustamine — Direktiiv 92/12/EMÜ — Kohapeal koheseks tarbimiseks mõeldud alkohoolsete jookide tarnimisele kehtestatud kohalik maks)