Písomná otázka E-006945/11 Oldřich Vlasák (ECR) Komisii. Nerovné rozdelenie zamestnancov z nových členských štátov