Písomná otázka E-006588/11 Małgorzata Handzlik (PPE) Komisii. Miesta jednotného kontaktu – smernica o službách