Písomná otázka E-6222/10 Bernd Posselt (PPE) Komisii. Seminár o právach lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov