A Bizottság 2011/9/EU irányelve ( 2011. február 1. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a dodin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról EGT-vonatkozású szöveg