Písomná otázka E-009681/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Komisii. Uvádzanie náboženskej príslušnosti na maturitných vysvedčeniach