Rozhodnutie Komisie z 28/04/2011 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.6157 - ALTOR FUND III / E.ON ES) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)