Písomná otázka E-9493/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Komisii. Výstavba továrne na skladovanie a distribúciu chemických látok v regióne Sousaki, Korint