Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2020/928]