Mål T-403/05 RENV: Tribunalens beslut av den 10 januari 2013 — MyTravel mot kommissionen (Tillgång till institutionernas handlingar — Handlingar avseende ett beslut om företagskoncentrationer som ogiltigförklarats av tribunalen — Avslag på ansökan om tillgång till handlingar — Anledning saknas att döma i saken)