Vec T-403/05 RENV: Uznesenie Všeobecného súdu z  10. januára 2013 — MyTravel/Komisia ( „Prístup k dokumentom inštitúcií — Dokumenty týkajúce sa rozhodnutia o koncentrácii zrušeného Všeobecným súdom — Zamietnutie prístupu — Zastavenie konania“ )