Asia T-403/05 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.1.2013 — MyTravel v. komissio (Oikeus tutustua toimielinten asiakirjoihin — Unionin yleisen tuomioistuimen kumoamaa keskittymäpäätöstä koskevat asiakirjat — Tutustumisoikeuden epääminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)