Věc T-403/05 RENV: Usnesení Tribunálu ze dne 10. ledna 2013 — MyTravel v. Komise ( „Přístup k dokumentům orgánů — Dokumenty související s rozhodnutím o spojení podniků, zrušeným Tribunálem — Odepření přístupu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“ )