Písomná otázka P-3848/10 Anna Maria Corazza Bildt (PPE) Komisii. Zákaz bisfenolu A v dojčenských fľašiach