Písomná otázka E-004334/11 Oreste Rossi (EFD) Komisii. Použitie zvyškových produktov z destilácie whisky v elektrárňach