Písomná otázka E-8938/10 Charles Tannock (ECR) Komisii. Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP)