Písomná otázka P-1949/10 Filip Kaczmarek (PPE) Komisii. Predpisy týkajúce sa hlučnosti na pretekárskej dráhe