Písomná otázka E-006353/11 Martin Kastler (PPE) Komisii. Projekt Starší ľudia v Európe – starší ľudia v akcii