Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 134/2012 z  13. júla 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP