Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 22. marca 2011.$