Vec T-285/11: Uznesenie Všeobecného súdu z  15. decembra 2011 — Gooré/Rada ( „Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny — Vyňatie zo zoznamu dotknutých osôb — Žaloba o neplatnosť — Zastavenie konania — Žaloba o náhradu škody — Žaloba zjavne bez základu“ )