Písomná otázka E-008127/11 Ingeborg Gräßle (PPE) Komisii. Služobné byty členov delegácie EÚ v Kyjeve