Stanovisko č. 4/2005 k návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev a k návrhu nariadenia Rady o vykonávacích opatreniach týkajúcich sa korekcie rozpočtových schodkov v súlade s článkom 4 a článkom 5 rozhodnutia Rady (…) o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev