Padomes Ieteikums (2017. gada 11. jūlijs) par Dānijas 2017. gada valsts reformu programmu un ar ko sniedz Padomes atzinumu par Dānijas 2017. gada konverģences programmu