Písomná otázka E-004274/11 Ulrike Lunacek (Verts/ALE) Komisii. Opatrenia na ochranu etnických spoločenstiev v brazílskej vodnej elektrárni Belo Monte