Písomná otázka E-3716/10 Cristiana Muscardini (PPE) Komisii. Glassov-Steagallov zákon ako možný vzor