Písomná otázka P-1503/10 Miroslav Ouzký (ECR) Komisii. Článok 13 nariadenia (ES) č. 1924/2006