Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 776/2011 z  2. augusta 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry