Dostupnosť kníh pre nevidiacich Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. februára 2012 o petícii č. 0924/2011 o prístupe nevidiacich ku knihám a iným tlačovinám, ktorú v mene Európskej únie nevidiacich/Kráľovského národného inštitútu nevidiacich predložil britský občan Dan Pescod (2011/2894(RSP))