Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6118 – Bain Capital Investors/IMCD) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP