Písomná otázka E-1604/10 Theodoros Skylakakis (PPE) Komisii. Európsky systém obchodovania s emisiami: nebezpečenstvo úniku uhlíka a kritérium geografickej vzdialenosti