Písomná otázka E-003614/11 Nuno Teixeira (PPE) Komisii. Boj proti nedostatku mobility u mladých Európanov