Решение на Общия съд (шести състав) от 13 юли 2011 г.