Písomná otázka E-9590/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisii. Zmluva o vývoze zbraní medzi Španielskom a Saudskou Arábiou