/* */

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 218/2011 z  3. marca 2011 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny