Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 218/2011, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2011 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi