Písomná otázka E-008581/11 Lorenzo Fontana (EFD) Komisii. Právo na slobodu prejavu v Turecku: prípad Ahmeta Şıka a Nedima Şenera