Písomná otázka E-012280/11 Georgios Papanikolaou (PPE), Konstantinos Poupakis (PPE) Komisii. Ústavy sociálnej starostlivosti ohrozené hospodárskou krízou v Grécku