Písomná otázka E-003568/11 Niki Tzavela (EFD) Komisii. Upieranie práva na slobodu náboženského vyznania