Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 228/2012 zo 7. decembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIX (Ochrana spotrebiteľa) k Dohode o EHP