Mål F-55/11: Talan väckt den 9 maj 2011 — ZZ mot kommissionen