Vec F-55/11: Žaloba podaná 9. mája 2011 — ZZ/Komisia