Návrh rozhodnutie Rady o pozícii Spoločenstva v Spoločnom výbore k vykonávaniu článku 66 Európsko-stredomorskej dočasnej dohody o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a pásma Gazy, na druhej strane