Vec C-421/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 8. septembra 2020 – Acacia Srl/Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft