Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. decembra 2012.