Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 795/2011 z  8. augusta 2011 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny