Písomná otázka E-002324/11 Birgit Schnieber-Jastram (PPE) Komisii. Únik informácií zo správy o audite v medenej bani Mopani v Zambii