Písomná otázka P-2425/10 Cornelis de Jong (GUE/NGL) Komisii. Prepracovanie rámcového nariadenia na zriadenie a spôsob práce skupiny expertov (C(2005)2817) Komisiou